Jesteś w: Strona główna » O serwisie » Regulamin
Znajdz obiekt
Zaawansowane wyszukiwanie
O serwisie
Regulamin

Kontakt
Mapa 242

Zasady użytkowania serwisu

REGULAMIN SERWISU

www.czaswlas.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin [„Regulamin”] określa zasady świadczenia Usługi drogą elektroniczną przez stronę www.czaswlas.pl należącą do Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskie 1920 r. nr 3, 02-362 Warszawa na rzecz Użytkowników strony www.czaswlas.pl.

2. Terminy użyte w Regulaminie rozumiemy jako:

a) „Serwis” - udostępnienie strony internetowej www.czaswlas.pl;

b) „Użytkownika” - osobę zarejestrowaną w Serwisie zgodnie z jego Regulaminem;

c) „Organizatora” –Centrum Informacyjne Lasów Państwowych jako Organizatora Serwisu

d) „Usługę” - czynności wskazane w ust. 3 poniżej;

3. Usługa polega na:

a) Udostępnianiu strony internetowej www.czaswlas.pl

b) Utrzymaniu w Serwisie stron ze zdjęciami i komentarzami przesyłanymi przez Użytkowników.

c) Publikowaniu komentarzy Internautów. Publikacja komentarza jest możliwa przy skorzystaniu z konta założonego w Serwisie "Leśny Przewodnik Turystyczny" lub innego spośród kont posiadanego przez Użytkownika a umożliwiającego publikowanie komentarzy w sieci Internet.

II. ZASADY REJESTRACJI

1. Użytkownikiem Serwisu może zostać osoba fizyczna która dobrowolnie zapoznała się i zaakceptowała Regulamin.

2. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna.

3. Użytkownik może w każdej chwili zostać usunięty z Serwisu na własną prośbę po uprzednim powiadomieniu Serwisu pocztą elektroniczną na adres wskazany w podany w Kontakcie na stronie www.czaswlas.pl

4. Dokonując rejestracji w serwisie internetowym www.czaswlas.pl, Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.

 

III. ZASADY KOMENTOWANIA

1. Przed dodaniem komentarza autor musi zapoznać się z treścią Regulaminu Serwisu i zaakceptować wszystkie zawarte w nim warunki.

2. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że zdjęcie lub komentarz zamieszczony w serwisie może naruszać prawo do prywatności danej osoby, osoba taka powinna zgłosić organizatorowi swoje zastrzeżenia pocztą elektroniczną na adres wskazany w podany w Kontakcie na stronie www.czaswlas.pl.

3. Zabrania się użytkownikom publikowania w serwisie zdjęć i komentarzy zawierających treści sprzeczne z prawem lub łamiące normy społeczne i obyczajowe, w tym w szczególności: zawierających treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę oraz treści obsceniczne, obrażające uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawem autorskim bez zgody autora.

4. Serwis www.czaswlas.pl ma prawo do usunięcia konta Użytkownika, w przypadku stwierdzenia, iż podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym dane są fałszywe.

5. Komentarze i recenzje w serwisie www.czaswlas.pl podlegają moderacji.

6. Publikowane treści uznawane za powszechnie obraźliwe, atakujące autorów komentarzy i zdjęć , jak i Organizatora Serwisu będą usuwane z Serwisu.

7. W przypadku ujawnienia treści niezgodnych regulaminem serwisu dołoży starań, aby były one usuwane ze stron w możliwie krótkim czasie.

8. Jeśli użytkownik naruszy prawa osób trzecich, Serwis może przekazać posiadane informacje na temat użytkownika właściwym organom prawnym w celu prowadzenia przez nich ewentualnych postępowań wyjaśniających.

9. Otwierając konto w serwisie www.czaswlas.pl jak i decydując się na dodawanie zdjęć i komentarzy Użytkownicy zobowiązują się do używania kont należących do Serwisu i kont zewnętrznych zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.

IV. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Organizator nie zapewnia ciągłości funkcjonowania serwisu www.czaswlas.pl

2. Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany funkcjonalności Serwisu w każdym czasie,

b) czasowego zawieszania działania Serwisu,

c) trwałego wyłączenia Serwisu po zamieszczeniu stosownej informacji na stronie głównej Serwisu, bez archiwizowania zamieszczonych przez użytkowników treści,

d) niezwłocznego i nieodwołalnego usunięcia z Serwisu www.czaswlas.pl wybranej dowolnej treści lub użytkownika bez wcześniejszego powiadomienia ani też wyjaśnień dla użytkownika, w przypadku złamania zasad regulaminu bądź uznania działań użytkownika za działania nieuczciwe lub na szkodę Serwisu lub innych użytkowników.

V. PRAWA AUTORSKIE

1. Użytkownik Serwisu oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie do wszystkich przesyłanych i umieszczonych w serwisie zdjęć i treści oraz prawa do wizerunku osób, jeśli osoby te prezentowane są na zdjęciach.

2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności prawnej za zdjęcia i treści zamieszczane przez użytkowników w serwisie www.czaswlas.pl

VI. ZMIANY REGULAMINU

1. Organizator zastrzega niniejszym, że Regulamin i warunki korzystania z Serwisu www.czaswlas.pl mogą ulec zmianie w każdym czasie. Za termin wniesienia zmian w regulaminie Serwisu należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji Regulaminu serwisu www.czaswlas.pl. Użytkownik zakładający konto bezwarunkowo akceptuje taką formę wprowadzania zmian w regulaminie Serwisu, przy czym korzystanie z Serwisu jest całkowicie dobrowolne.

2. W przypadku odmowy akceptacji nowego Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VII. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i wiąże w tej wersji do dnia jego zmiany lub odwołania.

Copyright © 2008-2021 Centrum Informacyjne Lasów Państwowych
Projekt: Ideacto
Powered by WEB interface, Wykonanie: internet ART
Serwisy internetowe Lasów Państwowych wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności
zamknij